företagsjuridik

Jan Laurentius

Juridisk Byrå KB

Avtal

I företagarens värld är avtalen ofta muntliga eller rent av underförstådda och därmed inte ens utsagda.

Muntliga avtal gäller som skriftliga avtal.

Haken är att det är väldigt svårt att i efterhand bevisa ett muntligt avtal.

Muntliga avtal, underförstådda avtal och gamla avtal (som du vet inte stämmer längre) måste redas ut och skrivas ner för att skapa trygghet.

Vad händer om din avtalspartner säljer sitt företag, går i konkurs eller tappar minnet av t.ex. åldersskäl? och du inte har ett vettigt, skrivet avtal mellan er?

 

Kontakta Jan Laurentius,

info@laurentius.se

Upphovsrätt

 

Vem äger dina tankar och uttryck efter det att du har format en lerkruka, målat en tavla, skrivit en novell, konstruerat en algoritm eller designat ett mönster eller tonsatt någons dikter?

 

Upphovsrätt (immaterialrätt, IP Intellectual Property) finns reglerad i Svensk lag. Lagarna kan dock inte, i den nuvarande dynamiska IT-utvecklingen, täcka mer än en bråkdel av alla avtalssituationer som uppstår och kommer att uppstå.

 

I väntan på lagreglering finns det en mängd branschavtal och internationella avtal som kompletterar lagtexterna. Mycket av upphovsrätten (den del som ännu inte regleras i lag) regleras därför av egna avtal mellan företag och företag, av avtal mellan företag och anställd och av avtal mellan företag och konsument.

 

Kontakta oss när du har funderingar!

Inventera

Ditt företag har en massa immateriella tillgångar som du förmodligen inte tänker på. Vilket ekonomiskt värde har ditt inarbetade telefonnummer, ditt domännamn, din välkända mailadress, ditt företagsnamn och logotype, dina affärskontakter - samarbetsavtal med leverantörer och tillverkare?

 

Värdet av de immateriella tillgångarna syns ofta inte i bokslutet eftersom de inte är upptagna.

 

Skriftliga, prydliga samarbets- och sekretessavtal med viktiga leverantörer och legotillverkare är en guldgruva vid företagsvärdering liksom sekretessavtal mellan företaget och anställda i nyckelpositioner.

 

En redig och klart genomtänkt strategi för de immateriella rättigheterna ger företaget ett högre ekonomiskt värde och ett ännu bättre anseende hos dina kreditgivare.

 

 

Företagsjuridik

 

Företagsjuridik handlar mest om att följa den lag som finns och där det inte finns lag, eller lagen medger möjlighet till avtal, handlar företagsjuridiken om att tillvarata företagets intressen.

 

Jan Laurentius kan ge dig och ditt företag råd i många situationer.

 

Speciellt viktigt, i dagens samhälle, är att du har skriftliga avtal och att du dokumenterar de tillgångar som företaget har (t.ex. kundstock, avtal med leverantörer, sekretessavtal m.m.).

Se gärna mer under fliken "tvist".

 

En redig och klart redovisad sammanställning av de immateriella rättigheterna (avtal etc) ger företaget ett högre substansiellt värde och ett ännu bättre anseende hos kreditgivare.