Tvist

Jan Laurentius

Juridisk Byrå KB

Bovar och banditer!

  • Den som inte betalar sin skuld till mig
  • Den som inte följer avtal
  • Den som kräver mig på pengar utan anledning
  • Den som inte lämnar tillbaka släpvagnen
  • Alla som inte förstår att jag alltid har rätt!
  • Dom som verkligen utnyttjar och försöker lura mig och eller mitt företag.

 

 

 

 

 

 

 

Oftast rör sig de flesta tvister om missuppfattningar som sedan kan bli till missriktad stolthet.

Under tvistens gång kan båda parter lätt måla in sig i varsitt hörn och ha svårt att komma loss och lösa tvisten på egen hand.

 

 

Kontakta Jan Laurentius

kanske att vi kan medla!

Tvistemål

 

En tvist kan lösas på många olika sätt. Bilden till vänster kan antyda två sammanbitna män på väg att lösa en tvist med nävarna i skogen. Bilden kan också visa att männen går en lång väg och pratar med varandra för att lösa en tvist.

 

Men vad är en tvist? En tvist, i vår mening, är när du är oense med någon annan om t.ex. betalning, äganderätt till en sak eller fastighet eller att ett avtal inte uppfylls eller att avtalet tolkas annorlunda än vad som du hade förväntat dig. Vi kan försöka att lösa problemet för dig genom medling eller genom att låta tvisten lösas av tingsrätten.

Dokumentera

 

En viktig del i när man är oense, är att ha bevis. Bevis, det är allt från ett skriftligt avtal, en ljudupptagning av en muntlig överenskommelse, brev, kvitton, mail, vittnen - ja allt som visar på att du har rätt. Spara bevisen, de går att använda mot din motpart vid en medling eller rättegång.

 

Bilen, på bilden till vänster, var nästan ny när den såldes. Köparen betalade aldrig för bilen och när ärendet till slut hamnade i rätten var det svårt att bestämma priset på bilen. Ett bra bevis hade varit ett foto på bilen när den såldes.

 

 

 

 

 

Avtalsrätt

 

De små figurerna här till vänster skulle kunna vara dina vänner, vittnen eller moparten till en muntlig avtalsgörelse som du har gjort. Någon säger inget, någon har inte hört och den siste har inget sett.

 

 

I affärslivet /företagandet finns det tillfällen när man kan känna sig lurad, kanske kränkt, felaktigt behandlad och utnyttjad.

Avtal, muntliga eller skriftliga, följs inte eller misstolkas. Varan som du har beställt är felaktig eller kanske att det är du som har levererat en vara eller tjänst och kunden vägrar att betala och säger att det är fel på varan/tjänsten.

Det kan vara ett testamente som tolkas fel eller en bouppteckning som du vill ifrågasätta.

En utomstående part, som Jan Laurentius Juridisk Byrå KB, kan lättare lösa upp en jobbig situation. Vi hjälper dig att tolka avtalet enligt lagen, vi kan medla med din motpart och skulle inget annat hjälpa så kan Jan Laurentius företräda dig i tvistemål vid en domstol.

 

Tveka inte! Kontakta oss snarast om du behöver information och hjälp!