Familjerätt

Jan Laurentius

Juridisk Byrå KB

Åren går och familjekretsen förändras.

Man kommer inte längre ihåg vad som sades från början och vid frånfället kan det plötsligt bli en släktfejd om arvet.

Skriv ett testamente för att klargöra din vilja!.

 

Ingen känsla är skönare än den nykäres. Du har funnit din partner och spegelbild. Framtiden och det gemensamma livet är självklart och skall vara livet ut.

I många fall upphör kärlekskänslan. Man kanske förblir kompisar, men man skiljs.

Då är det bra att ha ett samboavtal/förord.

 

 

 

Gifta Makar/Ekonomisk familjerätt

 

Familjen är en viktig ekonomisk enhet i samhället.

Vid skilsmässa eller den ena makens bortgång är, i normalfallet, den ekonomiska tryggheten till väsentligaste del tillgodosedd i äktenskapsbalken.

Komplikationer kan uppstå t.ex. om det finns särkullsbarn.

 

Tryggheten kan i många fall förbättras ytterligare med äktenskapsförord och ett testamente där du mer exakt kan styra vart dina/makarnas tillgångar skall gå efter ett frånfälle.

 

Jan Laurentius bistår dig med upprättande av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente och bouppteckning. Arvstvister, liksom vanliga tvistemål, är svåra att lösa ensam. Kontakta oss när du behöver hjälp!

 

Sambo, samboende

Med samboende, enligt sambolagen, avses två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Personerna kan vara av samma kön men ingen av dem får vara gift.

 

Sambolagen ger ett visst skydd till den efterlevande vid dödsfall och ett knapphändigt skydd om man skulle sära på sig.Som sambo gör du klokt i att upprätta ett samboavtal, möjligen kompletterat med gåvobrev och testamente.

 

Kontakta oss!

Testamente, äktenskapsförord, gåva,bodelning, arv

 

Någon gång i framtiden sker det oundvikliga.

 

Det finns saker man tänker på men helst inte pratar om, bara funderar. .Vad skall hända efteråt?

Jan Laurentius kan hjälpa dig i dina tankar och med det formella!